Om mig 


Vill du lära dig mer om sömnproblem, hur de hänger ihop med mående och vad man kan göra om man sover dåligt? Övergripande fokus för mitt arbete är sömn och sömnproblem, samt att utveckla och utvärdera eHälsoverktyg inom sjukvården. Jag brinner för evidensbaserad vård, samverkan samt att förmedla min kunskap till allmänhet och vårdpersonal.

Jag som driver  sömnskola.se heter Lie Åslund, legitimerad psykolog sedan 2009. Jag arbetar som projektledare/doktorand på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, sektionen för psykologi samt som manager för eHealth Core Facility på Karolinska Institutet. Jag arbetar även som klinisk psykolog på KRY, ett företag som erbjuder KBT-behandling via videosamtal för barn, ungdomar och vuxna. Tidigare har jag under många år varit verksam inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm. 


Min medverkan i media: 

"Generation sömnlös" (Barnministeriet, Sveriges Radio): https://lnkd.in/gn2HJCf

"Sjukt stressad" (Uppdrag granskning, SVT): https://www.svtplay.se/video/23278582/uppdrag-granskning-sjukt-stressad/uppdrag-granskning-sjukt-str...

"Har du problem att somna?" (Lilla Aktuellt, SVT):https://www.svtplay.se/video/23442998/lilla-aktuellt-extra/lilla-aktuellt-extra-har-du-problem-att-s...


Besök gärna min profil på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lie-aslund

Läs mer om eHealth Core Facility här: https://ki.se/en/research/ehealth-core-facility

Se en film om mitt arbete på KRY här: https://www.kry.se/medicinsk-kvalitet/vem-ar-en-natlakare-del-2/


Om min forskning


Sömnprojektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stressforskningsinstitutet (Stockholms Universitet), Karolinska Sjukhuset och Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om screening, diagnostik samt behandling av sömnproblem hos ungdomar. Läs mer om våra delprojekt nedan: 

Pågående: 

PIA-projektet: Ett projekt som syftar till att ta fram användbara och validerade formulär för screening av sömnproblem hos ungdomar inom BUP. I samarbete med Centrum för Psykiatriforskning. 

UPOP-projeket: En studie för att öka förståelsen för samsjuklighet mellan sömnproblem och andra symptom hos ungdomar. I samarbete med Umeå Universitet.

Avslutade: 

BIP Sömn: En pilotstudie som undersöker hur internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT-I) fungerar för att behandla sömnproblem hos ungdomar. Behandlingsstudien är en del av BUP's Barninternetprojekt, BIP.  kallas "BIP Läs mer om BUPs Barninternetprojekt på https://www.bup.se/bip.  
Resultaten från studien kommer presenteras under hösten. 

ySNOOZE: En pilotstudie som undersöker användbarheten av ySNOOZE, en manual för kognitiv beteendeterapi för insomni hos ungdomar. Studien genomfördes på BUP och resultaten visar att ungdomarna efter behandlingen sover bättre,  har minskade symptom på insomni och lägre nivåer av ångest och depression.  
Läs mer om studien och resultaten här: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32985246/

För mer information om min KI-tillhörighet, besök gärna http://ki.se/people/lieasl 
För mer information om Barninternetprojektet, besök http://www.bup.se/bip


Publikation om effekten av KBT för insomni hos barn och ungdomar:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30373682


Föreläsningar och utbildningar


Jag kommer gärna till din arbetsplats och föreläser om sömn, sömnproblem eller psykologisk behandling av sömnproblem. Jag delar även gärna med mig av min kunskap om utveckling och utvärdering av eHälsa inom sjukvården. Kontakta  mig på lie.aslund@somnskola.se  om du vill  veta mer om mitt arbete eller är intresserad av att diskutera uppdrag, framtida projekt och samarbeten!Mina föreläsningar

KOMMANDE: 

Lunchseminarium Högskolan Kristianstad,  Tema:  "Tonårssömn" 
Var: Zoom
När: Tisdag 16 mars kl 12-13
Mer information: https://www.hkr.se/kalender/


TIDIGARE: 

Disputation: Adolescent sleep: comorbid problems and behavioral treatment of insomnia
Var: Karolinska Institutet, Solna
När: 11 december 2020
https://nyheter.ki.se/disputation-lie-aslund

Länk till avhandlingen: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47395


"Sömn och sömnproblem hos barn och ungdomar" 
Var: Haboped-dagarna, Nationell utbildningsdag för fysioterapeter, Södersjukhuset 
När: Januari 2020

"Sömn, sömnproblem och psykisk ohälsa hos ungdomar"
Var: Fortbildning, Gymnasielärare, region Östergötland
När: Oktober 2019

"Sömn och sömnproblem: hur kan vi hjälpa barn och ungdomar på BUP?"
Var: Yrkesseminarieum, Arbetsterapeuter. Utbildningsenheten, BUP Stockholm
När: Maj 2019

"Sömn och störningar hos ungdomar: Vad kan man göra åt det?”
Var: Stressforskningsdagen, Aula Magna, Stockholms Universitet
När: April 2019
https://www.stressforskning.su.se

Se föreläsningen på UR play här: https://urplay.se/program/213082-ur-samtiden-stressforskningsdagen-2019-somnstorningar-hos-ungdomar

"Sömn i tonåren: utvecklingsfaktorer, screening och diagnostik"
Var: Metod- och forskningsdagen, BUP Stockholm
När: Februari 2019

Halvtidskontroll 

"Cognitive-Behavioral therapy for adolescents with insomnia: effect on sleep and comorbid psychiatric disorders" 
Var:  Osherrummet, Retzius väg 13a, plan 3, Karolinska Institutet Solna
När: 23 November 2018
https://ki.se/cns/kalender/halvtidskontroll-lie-aslund

"Effects of a cognitive-behavioral intervention on adolescent insomnia and psychiatric comorbidities"
Var: Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
När: Maj 2018
https://ki.se/kind/start

"Internetförmedlad KBT för sömnproblem hos ungdomar"
Var: Metod- och forskningsdagen, BUP Stockholm
När: Februari 2018

"Sömnproblem hos ungdomar"  

Var: Östra Reals gymnasium
När: November 2017